Disable Preloader

Satrancın Faydaları

Satrancın Faydaları

 • Özellikle çocukluk çağındaki kişilerin kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur
 • Olaylar karşısında hızlı ve doğru düşünebilmeyi sağlar, yaşanan durum karşısında doğru yorumlar yapabilmeyi geliştirir
 • Olgun bir kimlik ve kişilik kazandırır, kişinin bu yönünün daha da geliştirmesini sağlar
 • Alt Beyin ve Üst Beyin arasındaki korelasyonu arttırır.
 • Satranç oyuncularına yapılan otopsilerde beynin giruslarının artığı belirgin bir şekilde görülmüştür.
 • Nöronal ileti hızını belirgin derecede artırır.
 • Reflekslerin gelişmesini sağlar
 • Cesaret aşılar
 • Stres altında karar verebilme yeteneğini kazandırır.
 • Zamanı kullanmayı öğretir
 • Tasarrufu öğretir
 • Kazanmak için bazı kayıpların gerekli olduğunu kavramayı sağlar
 • Merkezi düşünce yapısını aşılar
 • Kütlesel hareketin avantajları öğretir, tek başına bir birey yerine bir topluluğun daha önemli olduğu kavramı aşılar, toplum için yaşamayı ve bunun önemini algılar.
 • Kazanmak için tek bir yolun olmadığını öğretir, kazanca giden yolları bulmayı öğretir.
 • Görsel zekayı geliştirir, görsel hafızayı kamçılar,
 • Özgüveni artırır
 • Bireyin kendisini daha iyi tanımasına olanak sağlar, bu sayede bireyin daha başarılı olabileceği yetenekleri gün ışığına çıkarmasını sağlar, birey özgüveni
 • Tüm dikkatini bir yerde toplamayı öğretir, kişi uzun süre satranç oynamışsa eğer dikkati toplama bir alışkanlık haline gelmiştir.
 • Kişiye belirli ölçüde şüpheci bir kimlik kazandırır, (rakibin hamlelerini analiz ederken kinden fazla değil) körü körüne bir şeye inanmak yerine bunu araştırıp
 • Öğrenme yeteneğini artırır, öğrenmek istediği konuyu araştırmayı öğretir , konuları ezberlemek yerine temel mantığı bulmayı öğretir.
 • Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar.
 • Plan yapma, muhakeme gücünü artırır aynı zamanda bunların ne kadar önemli olduğunun kavranmasını sağlar.
 • Sabırlı olmayı öğretir.
 • Sistemli ve disiplinli çalışmayı öğretir, bu sayede başarı keyfini yaşatır, olumsuzluklar karşısında daha dirençli bir kişilik sağlar. Başarısızlıkları başarıya
 • Mücadeleci bir ruh kazandırır, olaylar karşısında daha dirayetli olmayı sağlatır.
 • Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir.
 • Her başarı yeni bir başarının işaretçisidir. Satranç oyuncusu oyunlarında kazanma duygusunun verdiği haz gibi hayatta da başarının tadını alan bir kişinin
 • Hayal gücünü artırır, hep yeni hedefler aramayı aşılar, bu yeni hedefleri başarıya dönüştürmek için çabayı ve motivasyonu artırır.
 • Kendini daha iyi tanımayı öğretir, eksikliklerini tespit eder ve bu eksiklikleri tamamlama düşüncesini ve bunun  için uğraşı artırır.
 • Toplum içinde yaşamak için gerekli ve uyulması gereken temel kuralları hızlı kavramayı ve bu kurallarla birlikte yaşamayı benimsetir, oyun içinde kurallara uymayı,
 • Yeni dostluklar kurmayı sağlar, öyle ki bu dostluklar birçok sosyal davranışla elde edilen dostluklardan daha sağlam temeller içerir, sosyal bir kimlik sağlar bu
 • Ödül ve ceza kavramını pekiştirir. Oyun sırasında yapılan doğru hamlelerin ona büyük ödüller getireceğini bilir, yapılan kötü hamlenin ise ona pahalıya mal
 • Pratik yapmanın önemini kavratır.
 • Satranç tam olarak kullanıldığında iyi bir düşünme sistemi üretir.
 • Rekabet duygusunu geliştirir. Rekabet ilgiyi arttırır, zihinsel dikkati yükseltir, yüksek seviyelerdeki başarıyı ortaya çıkarır.
 • Oynamak üzerine kurulmuş bir öğrenme ortamı öğrencilerin öğrenmek üzerine olan tutumları üzerinde pozitif etkileri olur.
 • İyi satranç oynamakla, üç boyutlu, sayısal ve  idari yetenekler arasında belirgin bir korelasyon vardır. Bu korelasyonu sağlamak sadece bir iki yeteneğin sonucu
 • Satranç, bireyin sayısal ve sözel yeteneklerini belirgin düzeyde artırır.
 • Satranç oynayanların okuma yetenekleri belirgin bir şekilde arttırdığını kesin bir şekilde ortaya koymuştur.
 • Geometrik düşünce yapısını geliştirir.
 • Matematik ve hesap yeteneğini artırır.